Νέα Έκδοση 5.2

Downloads

Downloads


Επιπρόσθετα Ελλειψοειδή. Download it

Νέο τεχνικό εγχειρίδιο του DelSurvey v 5.2 (pdf). Download it

Συνόρθωση με το DelSurveyCalc (pdf).  Download it

Όδευση με το DelSurveyCalc (pdf).  Download it

 

Δείτε Video με το DelSurvey (YouTube).  Video

                        

Κατεβάστε το Νέο DVD (1.2GB) με τα Video του
DelSurvey 5.2
DVD

  


 

Αναβαθμίσεις-Διορθώσεις DelSurvey

(Απαιτείται user name και password)