Νέα Έκδοση 5.2

Υποστήριξη Προγράμματος

Υπάρχει πλήρη υποστήριξη του προγράμματος τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και σε θέματα εκπαίδευσης. Με την απόκτηση του προγράμματος σας παρέχετε δωρεάν για ένα χρόνο η υπηρεσία βασικής συντήρησης του προγράμματος. Από το site του προγράμματος δίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις-διορθώσεις του προγράμματος που αφορούν έως και δύο προηγούμενες εκδόσεις του.

Για παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το πρόγραμμα DelSurvey μπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση:

support.delsurvey@gmail.com

Το πρόγραμμα DelSurvey σας δίνει τη δυνατότητα συντήρησής του  με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Τη βασική συντήρηση (Basic Support)  και την πλήρη συντήρηση (Advanced Support) του προγράμματος.

 

Βασική συντήρηση (Basic Support)

Στη βασική συντήρηση (Basic Support) παρέχονται όλες οι νέες εκδόσεις και οι αναβαθμίσεις  του προγράμματος για ένα έτος οι οποίες πραγματοποιούνται κατ' ελάχιστο κάθε εξάμηνο (2 φορές/έτος).Συνήθως οι αναβαθμίσεις είναι τρείς με τέσσερις το χρόνο.

Πλήρης συντήρηση (Advanced Support)

Στην πλήρη συντήρηση (Advanced support) του προγράμματος  πέρα των νέων εκδόσεων - αναβαθμίσεων του προγράμματος παρέχονται και υπηρεσίες υποστήριξης όπως επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη χρήση του προγράμματος, υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων με τα πραγματικά δεδομένα εργασίας στο χώρο εργασίας σας εάν πρόκειται για την περιοχή της Αθήνας, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα γίνετε μέσω video και άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Τηλεφωνική υποστήριξη 6 ημέρες της εβδομάδας, ανταλλαγή e-mails ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που διευκολύνει την επικοινωνία για την υποστήριξη του προγράμματος.