Νέα Έκδοση 5.2

Περί του DelSurvey

To DelSurvey είναι ένα τοπογραφικό πρόγραμμα που παράλληλα με το σχεδιαστικό πρόγραμμα Autocad μπορούν να εκτελέσουν σχεδόν όλες τις τοπογραφικές και φωτοερμηνευτικές εργασίες του Μηχανικού. Από τη συλλογή των παρατηρήσεων στο πεδίο έως και την τελική απόδοση της φυσικής γήινης επιφάνειας στο σχέδιο το DelSurvey μέσω των εφαρμογών του επεξεργάζεται, ελέγχει, μετατρέπει και υπολογίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να αποδώσουμε αλλά και να ερμηνεύσουμε το έδαφος.

Γιατί το DelSurvey

To DelSurvey είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα, άριστα εργονομικά σχεδιασμένο που η κάθε εφαρμογή του, μέσω των φιλικών menu που διαθέτει, είναι άμεσα προσβάσιμη. Σε κάθε εφαρμογή παρέχεται αντίστοιχη λεπτομερή βοήθεια για την λειτουργία της. Οι εφαρμογές DelSurveyCad και DelGeoRaster εργάζονται σε περιβάλλον Autocad το οποίο οι περισσότεροι Μηχανικοί εμπιστεύονται για την κατασκευή των σχεδίων τους.

Add-in προγράμματα στο Autocad

Τιμοκατόλογος του DelSurvey Pro 5.2

Εφαρμογή

  Ποσό*

Ταχυμετρία-Οδεύσεις (DelSurveyCalc)**

300 ευρώ

Συνορθώσεις  (DelSurveyCalc)

100 ευρώ

Μετασχηματισμοί (DelSurveyCalc)

100 ευρώ

DelSurveyCad (Σχεδιαστικό)

700 ευρώ

Πλήρης έκδοση*** (κέρδος 200 ευρώ)

1.000 ευρώ
                                                                                                                      

*Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο εκάστοτε ΦΠΑ και οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

**Απαραίτητη εφαρμογή για τη λειτουργία του προγράμματος DelSurveyCalc.

***Περιλαμβάνονται όλες οι εφαρμογές του προγράμματος.

Με κάθε αγορά του προγράμματος παραχωρούνται τρεις άδειες χρήσης, που εργάζονται ανεξάρτητα μεταξύ τους και προσφέρεται για ένα έτος δωρεάν η υπηρεσία της βασικής υποστήριξης

Ειδικές τιμές για εκπαιδευτική χρήση του προγράμματος και για νέους μηχανικούς.