Νέα Έκδοση 5.2

Νέα του DelSurvey

H νέα έκδοση 06.07.2019 περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά τα οποία μπορείται να δείτε πατώντας εδώ.

Η αναβάθμιση 01.06.2019 του DelSurveyCad περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες αναβαθμίσεις. Τα νέα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει μπορείται να τα δείτε πατώντας εδώ.

 

Η έκδοση 5.2 του DelSurveyCad εργάζεται από την έκδοση 2014 Autocad και μετά και απαιτείται εγκατάσταση του Microsoft .NET Framwork 4.7.1 και δεν λειτουργεί με τις άδειες χρήσης των εκδόσεων 4.x και 5.1.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το νέο ανανεωμένο DVD με τα εκπαιδευτικά video του προγράμματος DelSurvey από τη σελίδα Downloads.

H έκδοση (5.2) του DelSurvey περιλαμβάνει νέες δυνατότητες και βελτιώσεις όπως περιληπτικά αναφέρονται παρακάτω.

Νέες Δυνατότητες της Έκδοσης 5.2

  DelSurveyCalc

   1. Βελτίωση των συντελεστών μετατροπής από Hatt σε ΕΓΣΑ-87 με νέες επιλύσεις.
  2. Ο καθορισμός του είδους των σημείων (Στάσεις, τριγωνομετρικά, πολυγω-νικά κ.α.) μπορεί να πραγματοποιηθεί με κωδικοποίηση του αρχείου, χωρίς να χά-νονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά που τυχόν μπορεί να υπήρχε στο αρχείο.
  3. Δυνατότητα εισαγωγής δεκαδικών γεωγραφικών συντεταγμένων κατά την εισαγωγή χειροκίνητης διαδικασίας,στην εφαρμογή "Αλλαγή Datum".

  DelSurveyCad (από έκδοση 2014 Autocad και μεγαλύτερη)

   1. Αυτόματη αρίθμηση κορυφών όμορων πολλαπλών πολυγώνων. Δυνατότητα έναρξης αρίθμησης κορυφών από οποιοδήποτε γράμμα (όχι μόνο από το Α)
  2. Δημιουργία πίνακα συν/νων κορυφών ιδιοκτησίας επιλέγοντας μόνο το πολύγωνο.
  3. Μετατροπή συνεχών Lines σε Polylines.
  4. Κατά την εισαγωγή της γραμμής με ψηφιοποίηση ή πληκτρολογώντας τους κωδικούς των κορυφών, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής στον προηγούμενο κόμβο πατώντας Ζ.
  5. Διόρθωση σφάλματος που εμφανιζόταν κατά τη αλλαγή εικόνας από WGS84 σε ΕΓΣΑ87.
  6. Δυνατότητα εισαγωγής ψηφιακού μοντέλου εδάφους κατά τον προγραμματισμό πτήσης με UAV.
  7. Εισαγωγή στο σχέδιο εικόνες με γεωαναφορά σε ΕΓΣΑ-87 από το Google Earth.
  8. Εξαγωγή ιδιοκτησίας (πολυγώνου) σε KML και επιτύπωση του στο Google Earth.
  9. Έχουν προστεθεί επιπλέον γραμματοσειρές για τον καθορισμό νέων styles γραμματοσειρών
  10. Δυνατότητα δημιουργίας αρχείο LIN (χρησιμοποιείται για αυτόματη σχεδίαση γραμμών από αρχείο σημείων).
  11. Υπολογισμός όγκου μεταξύ δύο επιφανειών με διατομές και τεκμηρίωση του υπολογισμού του όγκου εκσκαφών και επιχώσεων.

  12. Νέα εφαρμογή "Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμέτων" για τη σχεδίαση, έλεγχο και ψηφιακή υπογραφή ψηφιακών διαγραμμάτων (Τοπογραφικών, ΔΓΜ εγγραπέων Πράξεων και ΔΓΜ γεωμετρικής διόρθωσης), για την υποβολή στη βάση του κτηματολογίου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ.

                                                                                        

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το Video με την επίδειξη των νέων χαρακτηριστικών της έκδοσης 5.2  

Description: G:\Takis\DelSurvey_New_Site4\Video_Icon.jpg